İkitelli hurdacisi.com

İkitelli Hurdacısı

Hurdaların geri kazanımı kullanılan enerjiden çok büyük ölçüde tasarruf sağlamaktadır. Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak hurdaya ödenecek olan döviz miktarının ülkemizde kalmasını sağlamaktadır. Küçük veya büyük bütün hurda işletmelerinin ekonomiye katkıları büyüktür. Ancak halkın da bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Maalesef günümüzde birçok atık doğru sınıflandırılmadığı için geri dönüşümde kullanılamamaktadır. İşletme olarak hurda depolarımızda her malzeme için ayrı bölmeler ve tanklar bulunmaktadır. Ayrışma yapıldıktan sonra bu bölmelere ve tanklara geri dönüşüm için tasniflenmektedir.

            İstanbul’da İkitelli hurdacı işletmesi olarak müşterilerimiz ile irtibat halinde bulunmaktayız. Bilinçli tüketiciler olan müşterilerimiz hurda olarak ayırdıkları malzemelerini bize göndermekte veya bizim almamızı talep etmektedir. Bu şekilde bir ilişki her iki tarafa da ekonomik olarak kazanç sağlamakta ise de, en büyük faydası ülke kaynaklarının israf edilmemesidir.

              Hurda ve hurdacılık sektörünün kazanımlardan en önemlisi uzaklaştırılacak katı atık miktarlarındaki önemli ölçüdeki azalma ve bir sebeple de çevre kirliliğinin önemli biçimde önlenmesidir. Özellikle katı atıkları düzenli bir biçimde bertaraf edebilmek adına yeterli alan bulunmayan ülkeler için katı atık miktarının ve hacminin azalması çok büyük bir avantajdır.

            Yerinden almış olduğumuz hurda malzemeler İkitelli hurdacı işletmemizin kamyonları ile üzeri kapatılarak ve çevreyi kirletmeden taşınmaktadır. Aynı şekilde işletmemizde her ürün ayrı ayrı sınıflandırılarak doğru bir geriş dönüşüm hizmeti sunulmaktadır.